تعمیر مبلمان اداری

تعمیر یا تعویض مبلمان اداری؟ مسئله این است!

مبلمان و نیم‌ست ادارای که امروزه به عنوان عضو جدایی ناپذیر محل کار محسوب می‌شود ممکن است به هر دلیلی از جمله سر و صدای اضافی ، شکستگی ، کهنگی ، رنگ پریدگی و یا تغییر رنگ و پارچه نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد. با توجه به اینکه تعویض مبلمان اداری پر […]

تعمیر یا تعویض مبلمان اداری؟ مسئله این است! بیشتر بخوانید »